Følgende brochurer har vi modtaget fra Svend Amdissen.

Brochurene er med danske tekster som f.eks. :

Motorcykling er den besdte sport i verden

og

Landevejenes behersker

Til sidst er vist Indians garanti forpligtigelser.